Naposledy aktualizováno: 30.04.2024 15:33:55
Na úvodní stranu

Městská knihovna Přeštice

REGIONÁLNÍ SLUŽBY

V tomto oddělení se vám bude věnovat Eva Cvačková.                                                                                                          cvackova@prestice-mesto.cz, tel. 379 304 588

 

Od 1. 1. 2002 platí nový zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a  

o podmínkách  provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

    


Studijní a vědecká knihovna v Plzni plní funkci krajské  knihovny pro regionální funkce Plzeňského kraje.

Na základě podepsaných Smluv o poskytování regionálních služeb městským a obecním knihovnám zajišťuje služby, které jsou financovány ze státní účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje podle § 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů č. 08672016.

 

Poskytované služby:

 • budování výměnných fondů a zapůjčování knižních souborů
 • odborná pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
 • poskytování průběžných konzultací a poradenská činnost
 • pomoc při sestavování žádostí (projektů) o dotaci v grantovém programu na připojení knihoven do sítě internet
 • zpracování statistických výkazů
 • pomoc při zpracování potřebné dokumentace (knihovní řád, zřizovací listina)
 • pořádání odborných seminářů a porad pro pracovníky knihoven.

Informace pro knihovny:

 • Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
 • Zákon č. 341/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon)
 • Vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
 • VISK (Veřejné informační služby knihoven)
  Informace o projektu

  Program VISK bývá vyhlašován 1× ročně (na konci roku) Ministerstvem kultury. Z tohoto grantového programu je možné získat finanční prostředky na nákup automatizovaného knihovního systému (VISK 3).

 Seznam obsluhovaných knihoven Městskou knihovnou Přeštice